Bánh trung thu Kinh Đô Oreo

Bánh trung thu Kinh Đô Oreo

Bánh trung thu Kinh Đô Oreo hiện đại, độc đáo với nhân trái cây thượng hạng.