DOWNLOAD BẢNG GIÁ BÁNH TRUNG THU 2022

Sau đây là bảng giá và bảng chiết khấu các hãng bánh trung thu miền nam. Để được chiết khấu cao, mua bánh trung thu giá sỉ, bạn liên hệ các số hotline theo mỗi hãng bánh hoặc qua email nhé.

Đăng ký báo giá

 

BÁNH TRUNG THU KINH ĐÔ

Download bảng giá bánh trung thu Kinh Đô 2022

Download bảng chiết khấu bánh trung thu Kinh Đô

Download catalogue bánh Kinh Đô

Để đặt hàng bánh trung thu Kinh Đô, bạn hãy liên hệ ngay số hotline 0946.77.58.59 hoặc gửi thông tin, số lượng, mã bánh đến email: banhkinhdomiennam@gmail.com

 

BÁNH TRUNG THU GIVRAL

Download bảng giá bánh trung thu Givral 2022

Download bảng chiết khấu bánh trung thu Givral

Mẫu hộp Givral 2022

Để đặt hàng bánh trung thu Givral, bạn hãy liên hệ ngay số hotline 0899.788.747 hoặc gửi thông tin, số lượng, mã bánh, hộp bánh đến email: datbanhtrungthugivral@gmail.com

 

BÁNH TRUNG THU ĐẠI PHÁT

Download bảng giá bánh trung thu Đại Phát 2022

Download chiết khấu bánh trung thu Đại Phát

Download catalogue bánh Đại Phát

Để đặt hàng bánh trung thu Đại Phát, bạn hãy liên hệ số hotline 07.888.555.99 hoặc gửi thông tin, số lượng hộp bánh, mã lễ hộp đến email: lehopdaiphat@gmail.com

 

BÁNH TRUNG THU LAFEVE

Download bảng giá bánh trung thu Lafeve 2022

Download chiết khấu bánh trung thu Lafeve

Download catalogue bánh trung thu Lafeve

Để đặt hàng bánh trung thu Lafeve, bạn hãy liên hệ số hotline 0901.055.599 hoặc gửi thông tin, số lượng hộp bánh, mã lễ hộp đến email: banhtrungthulafeve@gmail.com

 

BÁNH TRUNG THU RICHY 

Download bảng giá bánh trung thu Richy

Download catalogue bánh trung thu RICHY

Download chiết khấu bánh trung thu Richy

Để đặt hàng bánh trung thu Richy, bạn hãy liên hệ số hotline 0901.055.599 hoặc email banhtrungthumiennam@gmail.com

BÁNH TRUNG THU NHƯ LAN

Download bảng giá bánh trung thu Như Lan 

BÁNH TRUNG THU BRODARD

Download bảng giá bánh trung thu Brodard 

Download chiết khấu bánh trung thu Brodard 

Để đặt hàng bánh trung thu Brodard, bạn hãy liên hệ email: banhtrungthumiennam@gmail.com nhé

NHẬN BÁO GIÁ BÁNH TRUNG THU 2022