Lễ hộp Minh Long

Lễ hộp Minh Long

Lễ hộp bánh trung thu Đại Phát kết hợp gốm sứ cao cấp Minh Long